Hlídač průtoku Flow Switch FS05 na bázi kalorimetrického principu

Je určen pro hlídání průtoku tepelně vodivých kapalných médií. Jedná se o jednoduchý snímač rychlosti proudění média s jedním nebo dvěma spínacími kontakty, přičemž každý z nich může mít odlišný spínací/vypínací bod rychlosti proudění. Svým provedením je určen především jako OEM zařízení sloužící k náhradě mechanických spínačů průtoku v  průmyslových procesech.

 

Hlídač průtoku Flow Switch FS05 klíčové technické vlastnosti

Provozní stav je zobrazován pomocí 6 LED diod. Identifikace sepnutí je následně zobrazena pomocí dvou LED diod. Spínací kontakt či kontakty se nastavují pomocí mikrospínače, který má 16 pozic. Elektrické připojení je zabezpečeno pomocí WAGO svorek na desce plošného spoje vyhodnocovací jednotky a to vedením přes kabelovou průchodku s velmi jednoduchou instalací.

Dle světlosti potrubí v místě instalace nabízíme dvě standardní délky tyčového senzoru. Zákazník si tak, dle potřeby, může vybrat tyčový senzor v délce 65 mm, 125 mm nebo 175 mm.

Prostřednictvím 16ti stavového přepínače si uživatel dle potřeby nastaví mezní hranici (případně hranice) průtoku. Jakmile dojde k poklesu průtoku pod tuto uživatelem nastavenou mez, změní se i stavový výstup. Doba měřicího cyklu se pohybuje od 4 s do 8 s. Rozsah rychlosti proudění snímače je od 4 – 200 cm/s. V případě prázdného potrubí se snímač chová stejně, jako při nulovém průtoku.

 

Uplatnění spínače v průmyslu

Díky absenci pohyblivé části je ideální náhradou za mechanické spínače průtoku s krátkou životností. Naopak, elektrické vyhodnocování rychlosti proudění je zárukou dlouhodobé stálosti všech parametrů. S výhodou se používá například v chladících systémech či buildingových aplikacích. Další možností nasazení je například u technologických celků, kde podává informaci o chodu celé technologie, či naopak jako bezpečnostní prvek ochraně před prázdným potrubím, nízkým průtočným množstvím apod.

 

Hlídač průtoku Flow Switch FS05 a jeho hlavní přednosti

  • rychlá a snadná instalace
  • vysoká spolehlivost
  • dlouhá životnost
  • signalizace sepnutí kontaktu pomocí LED diod
  • možnost dvou spínacích poloh
  • nepřetržitá kontrola správné funkce senzoru
  • vysoký stupeň krytí snímače
  • využití v různých světlostech potrubí
  • elektrické připojení prostřednictvím kabelové průchodky a WAGO svorek
  • nízké pořizovací náklady díky jednoduché konstrukci (OEM produkt)
Fotogalerie produktu