HLÍDAČE PRŮTOKU

V řadě technologických procesů je velmi důležité mít pod kontrolou proudění média v potrubí bez nutnosti přesného měření s informací teče/neteče (kontrola chladicích okruhů, chodu čerpadel na prázdno, běh dávky apod.). Pro takové účely se s výhodou aplikují hlídače proudění. Principiálně lze k tomuto účelu využít všech našich měřičů zároveň jako hlídačů průtoku a takovou možností je vybavena i celá série našich indukčních i lopatkových průtokoměrů.

Obecně lze rozdělit principy hlídačů průtoku na mechanické a elektronické. U mechanických hlídačů je častým problémem zničení pružného elementu (pádlové spínače) zajišťujícího správnou funkci hlídače, a to již po krátkém intervalu užívání. V případě elektronického hlídače se jedná o kalorimetrický princip bez jakýchkoli mechanických elementů, a tedy i s mnohem nižší náchylností na samotné zničení těchto hlídačů a s velmi dlouhou životností. Velkou výhodou je pak přesné nastavení spínacího bodu učícím se systémem.

Kalorimetrické hlídače

Kalorimetrické hlídače pracují na principu rozdílné rychlosti ochlazování topného senzoru ponořeného v průřezném profilu v závislosti na rychlosti proudění média. Pokud se tedy ponořený snímač ochlazuje rychleji, znamená to, že proudění média je rychlejší a naopak pokud se senzor ochlazuje pomaleji, rychlost proudění je nižší.

Výhody a použití

Tento princip měření je velmi účinný zejména pro nižší rychlosti proudění a nejvyšší účinnosti dosahuje pro rychlosti do 150cm/s. Hlídače jsou vybaveny nastavovacími členy pro zákaznické přizpůsobení prahu spínání/rozpínání dle potřeb. Podle typu jsou schopny i orientačního zobrazení aktuální rychlosti proudění (může být doplněno o orientační proudový výstup 4-20mA). Díky absenci pohyblivých částic dosahují velmi dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti. Spolu s jednoduchou montáží uživatelským nastavením jsou ideálním řešením pro hlídání průtoku.

Hlídače s pádlovým kolem

Jedná se o průtokoměry, které mohou být s výhodou použity i jako hlídače průtoku. Jsou opět určeny na veškeré kapaliny, tedy i nevodivé. Samotná lopatka je doplněna o vyhodnocovací jednotku s elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu případně dle nastavené průtočné rychlosti média.

Výhody a použití

Senzor je opatřen mikrospínačem pro nastavení spínacího/rozpínacího bodu hlídače proudění. V tomto režimu je pak na výstupu sepnutý nebo rozepnutý kontakt dle rychlosti média v potrubí. Dále může být měřič vybaven proudovým výstupem 4-20mA pro přenos rychlosti proudění/průtoku (dle typu). Zcela zásadním vylepšením je absence jakýchkoli magnetických dílů pro snímání pohybu lopatek, a tedy mnohem delší bezúdržbový provoz. Ideální použití tohoto typu hlídače je při rychlostech proudění nad 100cm/s.