Fakturační měřič tepla CALOR 40 s displejovou zobrazovací jednotkou (třída 2 dle ČSN EN 1434)

Indukční měřič tepla CALOR 40  je určen pro měření dodávaného tepla teplonosným médiem, např. do předávacích stanic, průmyslových nebo obytných objektů, do individuální bytové zástavby anebo pro různé technologické procesy a provozy, mimo jiné, i pro měření chladu. Vyznačuje se vysokou spolehlivostí, přesností a stálostí metrologických parametrů.

 

Klíčové technické vlastnosti

Provedení zobrazovací jednotky může být buď v kompaktní nebo oddělené verzi. Dvouřádkový LCD displej pak zobrazuje celkovou energii, tepelný výkon, okamžitý průtok, protečený objem, zpětný objem, datum a čas, měsíční archiv, denní archiv, tarifní hodnoty, záznamy výpadků a v případě poruchy i její popis.

Průtokoměr dále nabízí širokou škálu výstupů a komunikací pro připojení do různých řídících systémů. Zákazník tak má k dispozici dva impulsní výstupy (max. 400 Hz), proudový výstup 4÷20 mA (se sledováním okamžitého průtoku nebo výkonu) či komunikaci MBus nebo RS485 s protokoly M-BUS, AMSET, J&C, C30 a dalšími. Samozřejmostí je rozsáhlý archiv dat. Měřič disponuje také dvěma impulsními vstupy pro externí měřidla.

K dispozici je procesní připojení, a to přírubové, sendvičové (mezi-přírubové), závitové a dále pak mlékárenské šroubení (DIN 11851) či clamp.

Flexibilitu použití zajišťuje hned několik druhů výstelek, a to tvrdá či měkká pryž, pryž s atestem na pitnou vodu, PTFE, PFA či E-CTFE.

Pro korektní měření spotřeby tepla je nutno použít párovaných senzorů teploty, a to ideálně ve čtyřvodičovém provedení pro snížení ztrát vedením. V rámci dodávky měřiče CALOR 40 dodáváme párované čtyřvodičové teploměry Pt500 s volitelnou délkou kabelu 4m (standard), 6m, 8m, 10m, 12m a 15m dle vzdálenosti instalace teploměrů od místa vyhodnocovací jednotky CALOR 40.Teploměry jsou označeny sériovým číslem a písmenem A nebo B. Pár tvoří vždy stejná sériová čísla a pouze spolu mohou být namontována na kalorimetrickou jednotku.

 

Uplatnění měřiče v průmyslu

Indukční měřiče tepla CALOR 40 nachází, díky své certifikaci, uplatnění především jako obchodní měřidla, přičemž pro obchodní styk lze použít jak počítadlo energie, tak i objemové počítadlo.  Může sloužit k měření dodávaného tepla ale i chladu, k ekvitermní regulaci na základě výkonu a zároveň jako fakturační průtokoměr například při prodeji nejen tepla, ale zároveň i samotného teplonosného média.

 

Indukční měřič tepla CALOR 40 a jeho hlavní přednosti

  • certifikát obchodního měřidla dle ČSN EN 1434
  • vysoká přesnost měření v celém rozsahu průtoku
  • dlouhodobá stálost metrologických parametrů
  • senzor průtoku je možno uzpůsobit i velmi agresivní nebo zásadité kapalině
  • neobsahuje žádné pohyblivé části
  • nezpůsobuje tlakové ztráty
  • lokální i vzdálený odečet veškerých archivovaných dat v denním a měsíčním archivu
Fotogalerie produktu