Inovační programy - Evropský fond
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Pokrytí spotřeby el. energie díky akumulaci energie a instalace FVE

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010871

Žadatel: COMAC CAL s.r.o.

Termín realizace: 1.10.2018–31.12.2019

Způsobilé výdaje: 2 856 953, 75 Kč

Výše dotace: 2 285 563, 00 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení fotovoltaického systému a pořízení akumulátorů pro cyklický provoz v solárních systémech

Závěr a výsledky: Díky investici do velkokapacitní Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh a fotovoltaické střešní elektrárny 20 kWp, jsme optimalizovali náklady elektrické energie a podle našich současných poznatků se nám investice vrátí do 5 let, což je nesporná konkurenční výhoda při neustále se zvyšujících nákladech na energie

Současně jsme moc rádi, že jsme přispěli díky implementaci obnovitelných zdrojů a dotačním programům MPO ke snížení naší uhlíkové stopy ve světě.

Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti www.akumulace-energie.cz za instalaci fotovoltaické elektrárny a velkokapacitního úložiště Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh v naší společnosti COMAC CAL s.r.o.

Celé řešení plní přesně to, co jsme od začátku očekávali – zajistilo nám dostatečný elektrický výkon a každý den snižuje náklady na elektrickou energii.

Fotodokumentace