Měřič průtoku stlačeného vzduchu a dusíku série TRX / TRZ

Ultrazvukový měřič průtoku stlačeného vzduchu a dusíku, je nezbytným pomocníkem všude tam, kde chceme přesně monitorovat výkony kompresorů a hlídat případné úniky. Tento měřič je jediný, který lze nainstalovat přímo za kompresor, bez nutnosti filtrace. Díky této vlastnosti je používán pro měření vzduchu a dusíku tam, kde se může vyskytovat vodní či olejový aerosol, zvýšená prašnost nebo potřeba častého čištění měřičů. Přesné měření výkonu kompresorů výrazně šetří náklady na energii a zefektivní výrobu. Také umožní s předstihem rozpoznat jakékoliv případné závady kompresorů a naplánovat jejich efektivní servis bez prostojů. Přehledný, otočný displej umožňuje naměřené hodnoty dálkově odečítat nebo zpracovávat v nadřazených systémech skrze analogový či pulsní výstup, případně pomocí protokolu RS485.

 

 • Možnost instalace přímo za kompresor bez nutnosti filtrace
 • Odolnost vůči vzduchu a dusíku s obsahem oleje, olejovým a vodním mlhám, prachu a různým nečistotám
 • Velká variabilita připojení až do dimenze DN 200
 • Intuitivní otočný displej se zobrazením nejběžnějších alarmů
 • Možnost napájení integrovanou baterií
 • Měření průtoku v obou směrech
 • Nezpůsobuje tlakové ztráty

 

Princip měření

Ultrazvukové průtokoměry patří do skupiny rychlostních průtokoměrů, které vyhodnocují objemový průtok na základě měření rychlosti proudícího média a znalosti průtočného průřezu. Základem jsou dva senzory, které fungují zároveň jako vysílač a přijímač ultrazvukového signálu, což umožňuje měřit průtok v obou směrech. Signál, který je senzory vysílán, proudí skrze měřené médium (vzduch či dusík) z vysílače do přijímače. Vyhodnocovací jednotka měřidla, pak dle rozdílu v čase mezi jednotlivými průlety signálu, dokáže přesně vypočítat objem proudění vzduchu či dusíku a převést jej na vámi zvolné jednotky. Dále se pomocí údajů o tlaku a teplotě, získaných ze zabudovaných pomocných senzorů, počítá normovaný průtok. Tento princip měření propůjčuje měřidlu, velmi vysokou přesnost a opakovatelnost v různých podmínkách použití a nezpůsobuje ani minimální tlakové ztráty.

 

Průtokoměr v bateriové verzi

Byl vyvinut speciálně pro potřeby umístění do prostor bez napájecího napětí a jeho nasazení je ideální na vodovodních řádech, kanalizacích či různých stokách. Průtokoměr vyniká vysokou přesností v celém rozsahu průtoku. Před každým měřením probíhá automatická diagnostika veškerých funkcí a součástí nutných ke správnému odměření. Na základě výsledků je pak měřič případně schopen identifikovat prázdné potrubí a celé měření anulovat, anebo naopak vyhodnotit směr proudění a výsledek započítat do odpovídajících sumárních registrů. Vybíjení baterie je přímo závislé na zvolené periodě měření, v případě periody 10 s je životnost min. 5 let.

 

Hlavní přednosti

 • Možnost interního (lithiová baterie) nebo externího napájení
 • Téměř bezúdržbový provoz
 • Jednoduchá instalace a obsluha
 • Nezpůsobuje tlakové ztráty
 • Volně otočný displej o 350° pro pohodlný odečet
 • Archivace na micro SD

 

Průmyslový indukční průtokoměr v kompaktním provedení bez zobrazovací jednotky

Průtokoměr může být kompletně v celonerezovém provedení, kde vyhodnocovací jednotka je umístěna přímo na čidle průtokoměru. Výhodou je možnost využití měřiče v různých technologiích, kde zákazník potřebuje k řízení procesu pulsní nebo proudový signál z měřiče. Uplatnění nachází v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Je možno zvolit ze dvou typů měřičů, dle klasifikace prostředí. Jednak použití v normálním prostředí, jednak v prostředí s možností výbuchu (provedení Ex). Průtokoměr je vybaven dvěma informačními LED diodami, které signalizují stav měřiče. Elektrické připojení je zajištěno přes standardní konektor M12, v Ex provedení pak pomocí konektoru Amphenol C016 nebo Sealcon M23.

 

Hlavní přednosti

 • Nastavování pomocí Bluetooth
 • Možnost celonerezového kompaktního provedení
 • Velmi pevná konstrukce
 • Velká variabilita mechanického připojení
 • Široký výběr materiálů výstelek a elektrod
 • Signalizace stavu LED diodami
 • Bezúdržbová obsluha
 • Provedení měřiče do Ex prostředí s klasifikací
Fotogalerie produktu