Měřič průtoku stlačeného vzduchu a dusíku série TRX/TRZ

Ultrazvukový měřič průtoku stlačeného vzduchu a dusíku je nezbytným pomocníkem všude tam, kde chceme přesně monitorovat výkony kompresorů a hlídat případné úniky. Tento měřič je jediný, který lze nainstalovat přímo za kompresor bez nutnosti filtrace. Díky této vlastnosti je používán pro měření vzduchu a dusíku tam, kde se může vyskytovat vodní či olejový aerosol, zvýšená prašnost nebo potřeba častého čištění měřičů. Přesné měření výkonu kompresorů výrazně šetří náklady na energii a zefektivní výrobu. Také umožní s předstihem rozpoznat jakékoliv případné závady kompresorů a naplánovat jejich efektivní servis bez prostojů. Přehledný, otočný displej umožňuje naměřené hodnoty dálkově odečítat nebo zpracovávat v nadřazených systémech skrze analogový či pulsní výstup, případně pomocí protokolu RS485.

 

  • Možnost instalace přímo za kompresor bez nutnosti filtrace
  • Odolnost vůči vzduchu a dusíku s obsahem oleje, olejovým a vodním mlhám, prachu a různým nečistotám
  • Velká variabilita připojení až do dimenze DN 200
  • Intuitivní otočný displej se zobrazením nejběžnějších alarmů
  • Možnost napájení integrovanou baterií
  • Měření průtoku v obou směrech
  • Nezpůsobuje tlakové ztráty

 

Princip měření

Ultrazvukové průtokoměry patří do skupiny rychlostních průtokoměrů, které vyhodnocují objemový průtok na základě měření rychlosti proudícího média a znalosti průtočného průřezu. Základem jsou dva senzory, které fungují zároveň jako vysílač a přijímač ultrazvukového signálu, což umožňuje měřit průtok v obou směrech. Signál, který je senzory vysílán, proudí skrze měřené médium (vzduch či dusík) z vysílače do přijímače. Vyhodnocovací jednotka měřidla pak dle rozdílu v čase mezi jednotlivými průlety signálu dokáže přesně vypočítat objem proudění vzduchu či dusíku a převést jej na vámi zvolné jednotky. Dále se pomocí údajů o tlaku a teplotě získaných ze zabudovaných pomocných senzorů počítá normovaný průtok. Tento princip měření propůjčuje měřidlu velmi vysokou přesnost a opakovatelnost v různých podmínkách použití a nezpůsobuje ani minimální tlakové ztráty.

Fotogalerie produktu