Naše služby

Metrologické středisko

Poskytujeme komplexní zabezpečení v oblasti ověřování, kalibrací, oprav, záručního a pozáručního servisu pro vodoměry, průtokoměry, měřiče tepla a chladu. To může představovat například ucelený proces od demontáže měřidla u zákazníka, dopravy na středisko, provedení čištění, případných oprav (repasí), justování, samotného ověření (kalibrace), dopravy zpět a opětovnou montáž.

Od roku 2001 dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. jsme Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizováni k ověřování měřidel protečeného množství vody, měřičů tepla, chladu a jejich členů.

Oprava průtokoměru

Technická podpora

Naši technici Vám rádi pomohou s návrhy a řešením jednotlivých měřicích míst. Disponujeme týmem lidí s vysokými profesními znalostmi a zkušenostmi a se specializací na jednotlivé typy měření, zejména

 

  • měření tepla (indukční, mechanické, indikátory topných nákladů)
  • měření průtoku (indukční, oválné kola, mechanické)
  • dávkování a hlídání průtoku
  • měření tlaku, podtlaku (absolutní i relativní)
  • měření výšky hladiny (včetně GSM přenosu pro vodohospodáře)
  • měření teploty a vodivosti
  • komunikace pro přenos dat
  • GSM přenosu/ IoT

   Školení

Pro své zákazníky pravidelně organizujeme školící semináře. Na těch je kladen důraz pro správnou volbu místa montáže a typu použitého měření, čímž se předchází mnoha problémům problematicky řešitelných při rozjetí technologického procesu.

Montáž průtokoměru

Montáž a servis

Zajišťujeme nejen záruční a pozáruční servis na výrobky COMAC CAL s.r.o., ale ve spolupráci s našimi dodavateli na celý námi dodávaný rozsah přístrojů a zařízení měřicí a senzorové techniky. Zajišťujeme celkově nejen návrh, dodávku a montáž měření, ale naši technici Vám rádi pomohou i s oživováním jednotlivých částí.

Naši pracovníci jsou vybaveni pro diagnostiku, testování a nastavování snímačů i měřičů. Pokud je to možné, jsou schopni provést servisní zásah přímo na místě. Pokud se projeví, že dané zařízení je potřeba opravit v prostorách společnosti, případně po opravě je potřeba provést přecejchování, lze i toto zajistit ve lhůtách odpovídajících požadavkům zákazníka.