Společnost COMAC CAL s.r.o. se již od svého vzniku zabývá vývojem a výrobou měřicí a senzorové techniky

 

Díky vlastnímu vývojovému centru jsme schopni nabídnout řešení pro zákazníka ušité přímo na míru tak, aby plně odpovídalo jeho požadavkům, a to v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

 

Kořeny naší společnosti sahají až do roku 1987, kdy vznikla speciální skupina pod bytovým družstvem zabývající se vývojem měřičů tepla pro bytový fond. Od té doby byla vyvinuta a následně i vyráběna celá řada měřicích systémů a senzorů nabízejících řešení dle měřené veličiny nebo principu měření.

 

Vlastní vývojové středisko společnosti řeší nejrůznější specifické problémy a pomáhá nalézat to nejlepší východisko klientova zadání. Díky zřízení autorizovaného metrologického kalibračního střediska jsme schopni ověřit jak samotné měřiče či senzory, tak i celkové řešení navržené našim týmem spolupracovníků.

 

Našimi zákazníky se tak stávají firmy z nejrůznějších oborů včetně chemického, petrochemického, potravinářského, vodohospodářského, energetického či důlního průmyslu s odpovídající ATEX.

HISTORIE

Naše produkty

Průtokoměry

Indukční průtokoměr FLOW 38_zobrazovaci-jednotka od společnosti Comac CAL s.r.o

Hlídače průtoku

Hlídač průtoku Flow Switch 10/11/15/20 od společnosti Comac Cal s.r.o.

Dávkovače

Měřiče tepla

Měřič tepla Callor 40 od společnosti Comac CAL s.r.o
 
 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Název projektu: COMAC CAL, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013106

 

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti.

Kurzy budou realizovány z oblasti Měkkých a manažerských dovedností.

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31.12.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Pokrytí spotřeby el. energie díky akumulaci energie a instalace FVE

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010871

Žadatel: COMAC CAL s.r.o.

Termín realizace: 1.10.2018 – 31.12.2019

Způsobilé výdaje: 2 856 953,75 Kč

Výše dotace: 2 285 563,00 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení fotovoltaického systému v a pořízení akumulátorů pro cyklický provoz v solárních systémech.

Závěr a výsledky: Díky Investici do velkokapacitní Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh a Fotovoltaické střešní elektrárny 20 kWp, jsme optimalizovali náklady elektrické energie a podle našich současných poznatků se nám investice vrátí do 5 let, což je nesporná konkurenční výhoda při neustále se zvyšujících nákladech na energie.

Současně jsme moc rádi, že jsme přispěli díky implementaci obnovitelných zdrojů a dotačním programům MPO ke snížení naší uhlíkové stopy ve světě.

Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti www.akumulace-energie.cz za instalaci Fotovoltaické elektrárny a velkokapacitního úložiště Baterie Varta FlexStorage E 80kW/150kWh v naší společnosti COMAC CAL s.r.o..

Celé řešení plní přesně to, co jsme od začátku očekávali, zajistilo nám dostatečný elektrický výkon, a každý den snižuje náklady na elektrickou energii.

Fotodokumentace: