Dávkovače

Dávkování nejrůznějších produktů je jeden z nejzákladnějších procesů všech výrobních postupů. Ke správnému a preciznímu dávkování je nezbytné použít měřič s rychlou odezvou, dostatečnou přesností a vysokou opakovatelností.

Podle těchto indícií je pak možno vybrat dávkovače s indukčním průtokoměrem, měřiče s lopatkovým kolem nebo i oválnými koly, přičemž se využije maximálních výhod jednotlivých principů měření. Tento měřič pak může být doplněn nastavovací částí samotné dávky, a to i v průmyslovém provedení pro obsluhu v rukavicích, nebo ovládací elektronikou pro zavírací ventil tak, aby odměřená dávka byla co nejpřesnější a zabezpečovala stoprocentní výsledek celého systému.

Dávkovače s indukčními průtokoměry

Indukční průtokoměry fungují na principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Tedy rychlost proudění kapaliny, kterou reprezentuje pohyb vodiče, indukuje v homogenním magnetickém poli elektrické napětí. V praxi to znamená, že médium měřené tímto způsobem, musí mít alespoň minimální vodivost (nezbytná minimální měrná elektrická vodivost), aby se na elektrodách měřiče mohlo indukovat napětí úměrné průtoku.

 

Výhody a použití

Výraznými výhodami jsou téměř nulové tlakové ztráty, měření i velmi agresivních a silně znečištěných kapalin, vysoká stabilita a metrologická stálost měření, která není ovlivněna tlakem, teplotou, viskozitou či obsahem pevných částic. Díky tomu se tyto měřiče s výhodami využívají i při dávkovacích procesech v nejrůznějších provozech (včetně potravinářského, farmaceutického, zemědělského či těžkého průmyslu). Jednotlivé dávky mohou být v širokém spektru velikostí a rychlostí s opakovatelností již od 0,2%. Může se jednat i o složitější systémy s kompletním ovládáním přizpůsobeným pro provozní podmínky v rukavicích včetně odrušení proti okolí s vlastním aktivním ovládáním ventilu.

Dávkovače s lopatkovými průtokoměry
Dávkovací průtokoměr FPW os společnosti Comac Cal s.r.o.

Měření pomocí lopatkového kola dodnes patří k nejpoužívanějším přístrojům pro měření rychlosti kapalných médií i průtoků metodou rychlostního pole a je určeno na veškeré (i nevodivé) kapaliny. Lopatka je doplněna elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu či dle nastavené průtočné rychlosti média.

 

Výhody a použití

Výhodou je cenová nenáročnost, vyvažující nižší přesnost měřidla a to zejména při nízkých rychlostech průtoku. Výstupem je impulsní signál přenášený do nadřazené jednotky provádějící vlastní dávkovací mechanismus. Tou může být jednotka BATCH připravena pro průmyslové použití s přímým ovládáním ventilu a jednoduchým nastavováním jednotlivých dávek nebo zákaznické PLC či průmyslový počítač s příslušným programem.

Dávkovače s průtokoměry s oválnými koly

Měření probíhá pomocí dvou kol s evolventním ozubením. Průtokem média se kola otáčí a látka je unášena podél stěn. Takto je během jedné otočky umožněno přenést čtyři objemy. Na tomto principu fungují např. čítače na benzinových pumpách. Výhodou je jednoduchost provedení, přesnost a široká možnost výběru materiálů pro použití na různá média i včetně nevodivých chemikálií mimo jiné například v petrochemickém průmyslu, či na jejich případné dávkování.

 

Výhody a použití

Vysoce přesná mechanická měřidla s oválnými koly australského výrobce Macnaught, jsou dodávána do více než 60ti zemí světa a používají se pro měření čistých kapalin jako např. paliva, oleje, destiláty, alkohol, atd. v náročných technologických procesech průmyslu. Jsou konstrukčně vhodná pro samotížné zařízení, ale i pro vysokotlaké systémy. Měřiče jsou dodávány s výstupním impulsním signálem, proudovou smyčkou 4-20mA, mechanickým registrem nebo elektronickým LCD. Vynikají nízkou náročností na údržbu a spolehlivostí, přičemž jako dávkovací jednotka může být použita jednotka BATCH nebo další displejové jednotky výrobce či zákaznické PLC respektive průmyslový počítač s příslušným programem.