Dávkovače

Dávkování nejrůznějších produktů je jeden z nejzákladnějších procesů všech výrobních postupů. Ke správnému a preciznímu dávkování je nezbytné použít měřič s rychlou odezvou, dostatečnou přesností a vysokou opakovatelností.

Podle těchto indícií je pak možno vybrat dávkovače s indukčním průtokoměrem, měřiče s lopatkovým kolem nebo i oválnými koly, přičemž se využije maximálních výhod jednotlivých principů měření. Tento měřič pak může být doplněn nastavovací částí samotné dávky, a to i v průmyslovém provedení pro obsluhu v rukavicích, nebo ovládací elektronikou pro zavírací ventil tak, aby odměřená dávka byla co nejpřesnější a zabezpečovala stoprocentní výsledek celého systému.

FLOW 38 BATCH

Dávkovač FLOW38 Batch od společnosti Comac Cal s.r.o.

FPW BATCH

Dávkovací jednotka FPW 10 Batch od společnosti COmac Cal s.r.o.

MX BATCH

Průtokoměr Macnaught-fseries
Dávkovače s indukčními průtokoměry

Indukční průtokoměry fungují na principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Tedy rychlost proudění kapaliny, kterou reprezentuje pohyb vodiče, indukuje v homogenním magnetickém poli elektrické napětí. V praxi to znamená, že médium měřené tímto způsobem, musí mít alespoň minimální vodivost (nezbytná minimální měrná elektrická vodivost), aby se na elektrodách měřiče mohlo indukovat napětí úměrné průtoku.

 

Výhody a použití

Výraznými výhodami jsou téměř nulové tlakové ztráty, měření i velmi agresivních a silně znečištěných kapalin, vysoká stabilita a metrologická stálost měření, která není ovlivněna tlakem, teplotou, viskozitou či obsahem pevných částic. Díky tomu se tyto měřiče s výhodami využívají i při dávkovacích procesech v nejrůznějších provozech (včetně potravinářského, farmaceutického, zemědělského či těžkého průmyslu). Jednotlivé dávky mohou být v širokém spektru velikostí a rychlostí s opakovatelností již od 0,2%. Může se jednat i o složitější systémy s kompletním ovládáním přizpůsobeným pro provozní podmínky v rukavicích včetně odrušení proti okolí s vlastním aktivním ovládáním ventilu.

Dávkovače s lopatkovými průtokoměry
Dávkovací průtokoměr FPW os společnosti Comac Cal s.r.o.

Měření pomocí lopatkového kola dodnes patří k nejpoužívanějším přístrojům pro měření rychlosti kapalných médií i průtoků metodou rychlostního pole a je určeno na veškeré (i nevodivé) kapaliny. Lopatka je doplněna elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu či dle nastavené průtočné rychlosti média.

 

Výhody a použití

Výhodou je cenová nenáročnost, vyvažující nižší přesnost měřidla a to zejména při nízkých rychlostech průtoku. Výstupem je impulsní signál přenášený do nadřazené jednotky provádějící vlastní dávkovací mechanismus. Tou může být jednotka BATCH připravena pro průmyslové použití s přímým ovládáním ventilu a jednoduchým nastavováním jednotlivých dávek nebo zákaznické PLC či průmyslový počítač s příslušným programem.

Dávkovače s průtokoměry s oválnými koly
Dávkovač FLOW38 od společnosti Comac Cal s.r.o.

Měření probíhá pomocí dvou kol s evolventním ozubením. Průtokem média se kola otáčí a látka je unášena podél stěn. Takto je během jedné otočky umožněno přenést čtyři objemy. Na tomto principu fungují např. čítače na benzinových pumpách. Výhodou je jednoduchost provedení, přesnost a široká možnost výběru materiálů pro použití na různá média i včetně nevodivých chemikálií mimo jiné například v petrochemickém průmyslu, či na jejich případné dávkování.

 

Výhody a použití

Vysoce přesná mechanická měřidla s oválnými koly australského výrobce Macnaught, jsou dodávána do více než 60ti zemí světa a používají se pro měření čistých kapalin jako např. paliva, oleje, destiláty, alkohol, atd. v náročných technologických procesech průmyslu. Jsou konstrukčně vhodná pro samotížné zařízení, ale i pro vysokotlaké systémy. Měřiče jsou dodávány s výstupním impulsním signálem, proudovou smyčkou 4-20mA, mechanickým registrem nebo elektronickým LCD. Vynikají nízkou náročností na údržbu a spolehlivostí, přičemž jako dávkovací jednotka může být použita jednotka BATCH nebo další displejové jednotky výrobce či zákaznické PLC respektive průmyslový počítač s příslušným programem.