Kalorimetrický hlídač průtoku Flow Switch 10/11/15/20 Ex do výbušného prostředí

Jedná se o hlídač průtoku kapaliny na bázi kalorimetrického principu je tedy určen pro hlídání průtoku tepelně vodivých kapalných médií. Velkou výhodou tohoto typu hlídače průtoku je skutečnost, že je použitelný i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Klíčové technické vlastnosti

Hlídač průtoku FS Ex 10/11/15/20 je certifikován pro použití do těchto oblastní s nebezpečím výbuchu:

I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex ia IIC T4..T6 Ga

II 1D Ex ia IIIC Txx°C Da

Hlídač průtoku kapaliny je vyráběn ve čtyřech verzích. Těmi jsou:

FS 10Ex – 1× stavový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)

FS 11Ex – 2× stavový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)

FS 15Ex – 2× stavový výstup (1× v závislosti na rychlosti proudění a 1× na teplotě)

FS 20Ex – 1× stavový a 1× proudový výstup (v závislosti na rychlosti proudění)

Provozní stav je zobrazován pomocí 10 LED diod. V případě poklesu průtoku pod uživatelem nastavenou mez (případně při jejím překročení), dojde ke změně stavového výstupu. Průtok je tedy v rozsahu měření zobrazován deseti LED diodami a ve stejném dělení je možno volit hranici pro sepnutí/rozepnutí kontaktu. Měřící cyklus trvá od 4s do 8s s doporučeným rozsahem měření 4 ÷ 150 cm/s (u továrního nastavení je rozsah měření 4 ÷ 400cm/s). V případě prázdného potrubí se snímač chová stejně, jako při nulovém průtoku.

Dle světlosti potrubí v místě instalace nabízíme dvě standardní délky tyčového senzoru. Zákazník si tak, dle potřeby, může vybrat tyčový senzor v délce 65 mm nebo 125 mm. Pro případ, kdy je potřeba monitorovat proudění média v menší světlosti potrubí než DN25 (případně rychlost proudění je pod rozsahem snímače při daném průměru potrubí), je možno s výhodou použít adaptérový blok s odpovídající rychlostí proudění a tím zajistit správnou funkci a zachování instalačních podmínek. Adaptéry jsou určeny pro krátkou verzi snímače 65 mm s použitím přímého hrdla s trubkovým závitem G½“. Jednotlivá provedení adaptérových bloků jsou:

 • FS adaptérový blok DN20/G3/4“ pro 5 ÷ 100 l/min. (rozměr 150×50×40 mm)
 • FS adaptérový blok DN15/G1/2“ pro 2 ÷ 40 l/min. (rozměr 150×50×30 mm)
 • FS adaptérový blok DN10/G1/4“ pro 0,4 ÷ 20 l/min. (rozměr 150×50×30 mm)
 • FS adaptérový blok DN4,5/G1/4“ pro 0,1 ÷ 5 l/min. (rozměr 70×50×30 mm)
 • FS adaptérový blok DN2,7/G1/4“ pro 0,075 ÷ 2 l/min. (rozměr 70×50×30 mm)

ZOBRAZOVANÉ STAVY SENSORU

Označení spínacího bodu průtoku na stupnici LED může být realizováno dvěma barvami (červená a jantarová LED), které zároveň označují, je-li spínací kontakt sepnutý či rozepnutý.

V případě FS15 je pro signalizaci spínacího bodu teploty použita LED umístěna uprostřed mezi ovládacími tlačítky. Pokud je teplota média nad/pod nastaveným bodem, svítí LED červeně a zároveň tím označuje rozepnutý PIN2 (standardně dodávaný sensor je nastaven jako rozepnut při teplotě nad nastavenou mez s rozsvícenou diodou).

Při změně logiky spínacího/rozpínacího bodu uživatelem je vždy změněna logika obou výstupů najednou (platí pro verzi FS 11 i FS 15).

první LED bliká průtok je pod rozsahem hlídače

Hlídač průtoku Flow Switch 10/11/15/20 od společnosti Comac Cal s.r.o.

poslední LED bliká průtok je nad rozsahem hlídače

Hlídač průtoku FLOW SWITCH od Spolčnosti Comac CAL s.r.o

rychlost proudění je v nastaveném rozsahu hlídače

Hlídač průtoku FLOW SWITCH od společnosti Comac CAL s.r.o

Hlídač průtoku obsahuje dvě zapuštěná ovládací tlačítka, kterými lze nastavit:

 • spínací bod/body pro rychlost proudění (případně teploty)
 • zkalibrovat minimální a maximální průtok hlídače
 • obnovit původní parametry z výrobního závodu

BEZPEČNOSTNÍ ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Hlídač průtoku je standardně dodáván pro napájení 24VDC±20%. Musí být napájen jiskrově bezpečným zdrojem s parametry kompatibilními s našim sensorem a s ohledem na příslušnou klasifikaci dle prostředí ve kterém bude použit. Signální výstupy hlídače mohou být připojeny pouze k zařízením, která mají potřebný stupeň ochrany do výbušného prostředí a jejich parametry odpovídají příslušným bezpečnostním parametrům pro připojení k našemu hlídači průtoku.

Zařízení skupiny I Zařízení skupiny IIC a IIIC
Napájení Ui: 28,5 V Ui: 28,5 V
Ci: 0 Ii: max. 115 mA
Li: 0 Ci: 0
Li: 0
Výstup relé pasivní Ui: max. 28,5 V Ui: max. 28,5 V
Ii: max. 115 mA Ii: max. 115 mA
Pi: max. 0,330 W Pi: max. 0,330 W
Ci: 0 Ci: 0
Li: 0 Li: 0
Výstup relé aktivní Uo: max. Uo zdroje Uo: max. 28,5 V
Io: max. 115 mA Io: max. 115 mA
Co: * Co: *
Lo: * Lo: *
Proudová smyčka 4 – 20 mA aktivní Uo: max. 10,8 V Uo: max. 10,8 V
Io: max. 196 mA Io: max. 196 mA
Po: max. 0,529 W Po: max. 0,529 W
Co: < 10 mF Co: < 1 mF
Lo: < 0,2 mH Lo: < 0,015 mH

* – hodnoty jsou totožné s hodnotami napájecího zdroje

Uplatnění hlídače průtoku v průmyslu

Hlídače průtoku do výbušného prostředí nachází uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu jako je důlní, petrochemický, chemický apod. Díky absenci pohyblivé části je ideální náhradou za mechanické spínače průtoku s krátkou životností. Naopak, elektrické vyhodnocování rychlosti proudění je zárukou dlouhodobé stálosti všech parametrů. S výhodou se používá například v chladících systémech či buildingových aplikacích. Další možností nasazení je například u technologických celků, kde podává informaci o chodu celé technologie, či naopak jako bezpečnostní prvek ochraně před prázdným potrubím, nízkým průtočným množstvím apod..

Kalorimetrický hlídač průtoku FSEx 10/11/15/20 a jeho hlavní přednosti

 • provedení pro použití ve výbušném prostředí
 • možnost použití druhého stavového výstupu (verze FS 15 pro hlídání teploty) dle nastavení
 • u provedení FS20 kromě spínacího kontaktu i proudový výstup 4 ÷ 20 mA
 • 10 LED pro zobrazení aktuálního průtoku a nastavené hranice spínání
 • „self teaching“ systém s možností nastavení Qmin a Qmax
 • možnost nastavení hranice spínání (přednastaveno pásmo necitlivosti)
 • elektrické připojení prostřednictvím konektoru M12, 4-pin
 • nepřetržitá kontrola správné funkce senzoru
 • celonerezové provedení
Fotogalerie produktu