Univerzální dávkovací jednotka CC200 (s impulsním vstupem)

Řídící jednotka CC200 je určena pro dávkování kapalin s vlastním řízením akčních členů pomocí reléových výstupů. Velkou výhodou je pak možnost připojení jakéhokoliv průtokoměru či vodoměru s impulsním výstupem. Díky tomu lze zvolit čidlo průtoku dle potřeb aplikace, požadované přesnosti či opakovatelnosti a typu dávkované kapaliny. Doplněním sestavy o uzavírací elektroventil, pak představuje jednotka CC200 komplexní inteligentní systém s libovolně nastavitelným dávkováním kapalin.

 

Klíčové technické vlastnosti

Dávkovací jednotka je s průtokoměrem spojena prostřednictvím impulsního výstupu a na základě počtu přijatých pulsů probíhá samotný dávkovací proces.

Jedná se o ucelený kompaktní systém pro řešení problematiky dávkování od počátečního nastavení dávky, její odměření (případně její pozastavení či zrušení), až po přímé ovládání akčního členu řídícím napětím až 230VAC. Jednotka je spojena s ovládací reléovou deskou tak, aby mohly řídit jednotlivé akční členy v systému. Nevyžaduje tedy napojení na žádný nadřazený systém PLC.

Robustní provedení elektronické jednotky umožňuje spolupráci s obsluhou i v rukavicích. Manipulace s elektronickou jednotkou dávkovacího průtokoměru tak odpovídá užívání v těžkém průmyslu. Tato elektronická jednotka umožňuje kompletní ovládání včetně nastavení velikosti jednotlivé dávky, spuštění a případně její zastavení s následným nulováním nebo pokračováním započaté dávky. Toto je zabezpečeno intuitivním a jednoduchým přístupem ke kontrolním prvkům jednotky a přehledným displejem s veškerými informacemi pro obsluhu.

Celý komplet je postaven na univerzální vyhodnocovací jednotce CC200 a uživateli je umožněn přístup do menu standardního průtokoměru včetně jednotlivých počítadel a vlastní nastavení dávkovače. Zařízení je vybaveno zdvojenými reléovými spínači (se zatížením 250 V, 10 A) řízenými nadřazenou jednotkou CC200 v závislosti na průběhu dávky doplněné o kompletní odrušovací filtr.

 

Elektronika

Jedná se o robustní provedení jednotky BATCH přizpůsobené svým jednoduchým ovládáním a velkými řídícími prvky pro nastavování v rukavicích a to i v těch nejtěžších podmínkách doplněné o kompletní odrušovací filtr.

Vyhodnocovací jednotka CC200 je opatřena dvěma vnějšími tlačítky (zelené/START a červené/STOP) na spodní části jednotky k ovládání dávky a potenciometrem mezi těmito tlačítky k nastavení velikosti dávky a dále pak třemi nastavovacími tlačítky samotného měřiče na spodní části nerezové desky měřící elektroniky.

 

Funkce ovládacích (spodních)  tlačítek dávky:

  • Potenciometr Nastavení velikosti dávky, přičemž minimální hodnota potenciometru odpovídá nastavené hranici pro minimální dávku a maximální vytočení potenciometru pak maximální hodnotě hranice dávky.
  • Zelené tlačítko „START“ Start nastavené dávky od začátku, případně její opětovné spuštění, v případě předešlého zastavení červeným tlačítkem.
  • Červené tlačítko „STOP“ Zastavení probíhající dávky. V případě, že je dávka již pozastavena, celá nedokončená dávka se vynuluje a jednotka je připravena k opětovnému spuštění dávky znova od začátku zeleným tlačítkem.

 

Průtokoměr s oválnými koly Macnaught řady MX

Jednou z možností průtokoměrného sensoru, kterou nabízíme je nová generace řady MX průtokoměrů Macnaught, která je díky dlouhodobé stálosti, vysoké odolnosti a spolehlivosti uzpůsobena pro nejširší použití v různých oborech průmyslu. Vyrábí se v připojovacích velikostech od ¼“ až do 4“ s možností připojení přes běžný trubkový závit BSP i NPT, ale také s přírubovými adaptéry, a to v průtocích od 0,5 l/h až do 1200 l/min. Pro nasazení i do speciálních technologií jsou tyto adaptéry k dispozici hned v několika materiálových provedeních (AISI 316, hliník, PPS).

 

Uplatnění měřiče v průmyslu

Dávkovací jednotka CC200 použitá s průtokoměrem Macnaught – MX je vhodná pro různorodé dávkovací procesy v průmyslu a to i nevodivých kapalin.

 

Jednotka CC200 – Macnaught MX a jeho hlavní přednosti

  • senzor průtoku je možné uzpůsobit i velmi agresivní nebo zásadité kapalině
  • možnost čidla v celonerezovém provedenívelká variabilita způsobů připojení s jednoduchou instalací
  • dávkování i nevodivých kapalin
  • velmi jednoduchá a intuitivní obsluha s potenciometrem pro nastavení velikosti dávky
  • průmyslové provedení jednotky (uzpůsobeno i pro ovládání v rukavicích)
  • možnost pozastavení dávky s jejím pozdějším dokončením
Fotogalerie produktu