HLÍDAČE PRŮTOKU

V řadě technologických procesů je velmi důležité mít pod kontrolou proudění média v potrubí bez nutnosti přesného měření s informací teče/neteče (kontrola chladicích okruhů, chodu čerpadel na prázdno, běh dávky apod.). Pro takové účely se s výhodou aplikují hlídače proudění. Principiálně lze k tomuto účelu využít všech našich měřičů zároveň jako hlídačů průtoku a takovou možností je vybavena i celá série našich indukčních i lopatkových průtokoměrů.

Obecně lze rozdělit principy hlídačů průtoku na mechanické a elektronické. U mechanických hlídačů je častým problémem zničení pružného elementu (pádlové spínače) zajišťujícího správnou funkci hlídače, a to již po krátkém intervalu užívání. V případě elektronického hlídače se jedná o kalorimetrický princip bez jakýchkoli mechanických elementů, a tedy i s mnohem nižší náchylností na samotné zničení těchto hlídačů a s velmi dlouhou životností. Velkou výhodou je pak přesné nastavení spínacího bodu učícím se systémem.

Kalorimetrické
Hlídač průtoku FLOW switch 05 od společnosti Comac Cal s.r.o.

Kalorimetrické hlídače

Kalorimetrické hlídače pracují na principu rozdílné rychlosti ochlazování topného senzoru ponořeného v průřezném profilu v závislosti na rychlosti proudění média. Pokud se tedy ponořený snímač ochlazuje rychleji, znamená to, že proudění média je rychlejší a naopak pokud se senzor ochlazuje pomaleji, rychlost proudění je nižší.

 

Výhody a použití

Tento princip měření je velmi účinný zejména pro nižší rychlosti proudění a nejvyšší účinnosti dosahuje pro rychlosti do 150cm/s. Hlídače jsou vybaveny nastavovacími členy pro zákaznické přizpůsobení prahu spínání/rozpínání dle potřeb. Podle typu jsou schopny i orientačního zobrazení aktuální rychlosti proudění (může být doplněno o orientační proudový výstup 4-20mA). Díky absenci pohyblivých částic dosahují velmi dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti. Spolu s jednoduchou montáží uživatelským nastavením jsou ideálním řešením pro hlídání průtoku.

FS 10 EX/11 EX/15 EX/20 EX

Hlídač-průtoku-FLOWSWITCH-ex
S pádlovým kolem
Hlídač průtoku Flow Switch 10/11/15/20 od společnosti Comac Cal s.r.o.

Hlídače s pádlovým kolem

Jedná se o průtokoměry, které mohou být s výhodou použity i jako hlídače průtoku. Jsou opět určeny na veškeré kapaliny, tedy i nevodivé. Samotná lopatka je doplněna o vyhodnocovací jednotku s elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu případně dle nastavené průtočné rychlosti média.

 

Výhody a použití

Senzor je opatřen mikrospínačem pro nastavení spínacího/rozpínacího bodu hlídače proudění. V tomto režimu je pak na výstupu sepnutý nebo rozepnutý kontakt dle rychlosti média v potrubí. Dále může být měřič vybaven proudovým výstupem 4-20mA pro přenos rychlosti proudění/průtoku (dle typu). Zcela zásadním vylepšením je absence jakýchkoli magnetických dílů pro snímání pohybu lopatek, a tedy mnohem delší bezúdržbový provoz. Ideální použití tohoto typu hlídače je při rychlostech proudění nad 100cm/s.