Průtokoměry

Průtokoměr je zařízení, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) kapalin a plynů. Měření kapalné veličiny v uzavřeném potrubí se uplatňuje největší měrou v průmyslové praxi pro sledování toku tekutin, správné dávkování a vyhodnocování vynaložených energií.

Aplikace tak může být v jakémkoliv typu průmyslových podniků, včetně potravinářského, chemického, těžkého či lékařského. V našem případě nabízíme měření objemového průtoku na bázi indukčního principu, nebo oválných kol. V obou variantách se může jednat o kompaktní přístroje nebo s oddělenou vyhodnocovací elektronickou jednotkou, případně s a bez displeje.

Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry fungují na principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Tedy rychlost proudění kapaliny, kterou reprezentuje pohyb vodiče, indukuje v homogenním magnetickém poli elektrické napětí. V praxi to znamená, že médium měřené tímto způsobem, musí mít alespoň minimální vodivost (nezbytná minimální měrná elektrická vodivost), aby se na elektrodách měřiče mohlo indukovat napětí úměrné průtoku.

 

Výhody a použití

Výraznými výhodami jsou téměř nulové tlakové ztráty, měření i velmi agresivních a silně znečištěných kapalin, vysoká stabilita a metrologická stálost měření, která není ovlivněna tlakem, teplotou, viskozitou či obsahem pevných částic. Díky tomu se tyto měřiče s výhodami využívají i při dávkovacích procesech v nejrůznějších provozech. Jednotlivé dávky mohou být v širokém spektru velikostí a rychlostí s opakovatelností již od 0,2%. Může se jednat i o složitější systémy s kompletním ovládáním přizpůsobeným pro provozní podmínky v rukavicích včetně odrušení proti okolí s vlastním aktivním ovládáním ventilu.

Průtokoměr s lopatkovým kolem

Měření pomocí lopatkového kola dodnes patří k nejpoužívanějším přístrojům pro měření rychlosti kapalných médií i průtoků metodou rychlostního pole a je určeno na veškeré kapaliny, tedy i nevodivé. Samotná lopatka je doplněna o vyhodnocovací jednotku s elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu případně dle nastavené průtočné rychlosti média.

 

Výhody a použití

Zcela zásadním vylepšením je absence jakýchkoli magnetických dílů pro snímání pohybu lopatek, a tedy mnohem delší bezúdržbový provoz. Výhodou je pak i cenová nenáročnost, vyvažující nižší přesnost měřidla zejména při nízkých rychlostech průtoku. Dle provedení vyhodnocovací jednotky může být výstupním signálem impulsní, proudový (4-20mA) nebo hlídač průtoku. Měřič může být vybaven nastavovacím tlačítkem k jednoduché změně impulsní konstanty, úrovně průtoku pro 20mA (4mA odpovídají vždy průtoku 0l/min.) nebo spínací rychlosti proudění pro hlídač průtoku.

Průtokoměry s oválnými koly

Konstrukce těchto průtokoměrů je založena na principu dvou oválných rotorů, které se při proudění kapaliny měřičem otáčejí. Magnety umístěné v rotorech přenášejí každou otáčku na vyhodnocovací jednotku a následně na samotný Reed kontakt nebo Hall efekt výstup (případně jiný dle typu vyhodnocovací jednotky a jejích výstupů). Vyznačují se vysokou opakovatelností a přesností v širokém rozsahu viskozity kapalin a průtočných rychlostí, které není ovlivněno pulsujícím průtokem, vodivostí či viskozitou.

 

Výhody a použití

Nízká tlaková ztráta a vysoké hodnoty jmenovitého tlaku značí, že průtokoměry společnosti MAGNAUGHT jsou vhodné jak pro samotížné zařízení, kde díky jedinečné konstrukci rotorů způsobuje jen minimální tlakové ztráty, tak i zařízení používající čerpadla. Díky svému provedení nevyžadují rovné potrubí před či za měřidlem nebo jiné podmínky nasazení. Vyznačují se velmi jednoduchým servisem, a to výměnou poškozených dílů přímo na místě. Ke všem měřidlům jsou k dispozici různé displejové jednotky s výstupy dle požadavků zákazníka. Tyto průtokoměry se vyrábějí v různém provedení dle určení pro různé druhy média čemuž odpovídá i materiálové provedení daného typu průtokoměru.