Průtokoměry

Průtokoměry jsou zařízení, které měří průtok (objemový nebo hmotnostní) kapalin a plynů. Měření kapalné veličiny v uzavřeném potrubí se uplatňuje největší měrou v průmyslové praxi pro sledování toku tekutin, správné dávkování a vyhodnocování vynaložených energií. Aplikace tak může být v jakémkoliv typu průmyslových podniků, včetně potravinářského, chemického, těžkého či lékařského. V našem případě nabízíme měření objemového průtoku na bázi indukčního principu, nebo oválných kol. V obou variantách se může jednat o kompaktní přístroje nebo s oddělenou vyhodnocovací elektronickou jednotkou, případně s a bez displeje.

Indukční

FLOW 38 MID

Indukční průtokoměr FLOW 38_zobrazovaci-jednotka od společnosti Comac CAL s.r.o

FLOW 38

Indukční průtokoměr FLOW 38_zobrazovaci-jednotka od společnosti Comac CAL s.r.o

FLOW 33

Indukční průtokoměr FLOW 32 od firmy Comaccal s.r.o.

FLOW 33 EX

Indukční průtokoměr FLOW 33 Ex od společnosti Comac CAL s.r.o

FLOW 45

Indukční průtokoměr FLOW 45 od společnosti Comac Cal s.r.o.

FLOW 32

Indukční průtokoměr FLOW 32 od firmy Comaccal s.r.o.
Indukční průtokoměry

Indukční průtokoměry fungují na principu Faradayova zákona elektromagnetické indukce. Tedy rychlost proudění kapaliny, kterou reprezentuje pohyb vodiče, indukuje v homogenním magnetickém poli elektrické napětí. V praxi to znamená, že médium měřené tímto způsobem, musí mít alespoň minimální vodivost (nezbytná minimální měrná elektrická vodivost), aby se na elektrodách měřiče mohlo indukovat napětí úměrné průtoku.

 

Indukční průtokoměry- výhody a použití 

Výraznými výhodami jsou téměř nulové tlakové ztráty, měření i velmi agresivních a silně znečištěných kapalin, vysoká stabilita a metrologická stálost měření, která není ovlivněna tlakem, teplotou, viskozitou či obsahem pevných částic. Díky tomu se tyto měřiče s výhodami využívají i při dávkovacích procesech v nejrůznějších provozech. Jednotlivé dávky mohou být v širokém spektru velikostí a rychlostí s opakovatelností již od 0,2%. Může se jednat i o složitější systémy s kompletním ovládáním přizpůsobeným pro provozní podmínky v rukavicích včetně odrušení proti okolí s vlastním aktivním ovládáním ventilu.

Mechanické

FPW

Lopatkový průtokměr od společnosti Comac Cal s.r.o

Oválné kola

Průtokoměr s oválným kolem
Průtokoměry s lopatkovým kolem

Měření pomocí lopatkového kola dodnes patří k nejpoužívanějším přístrojům pro měření rychlosti kapalných médií i průtoků metodou rychlostního pole a je určeno na veškeré kapaliny, tedy i nevodivé. Samotná lopatka je doplněna o vyhodnocovací jednotku s elektronickým kontaktem dávajícím impuls při pohybu lopatek kolem snímacího členu případně dle nastavené průtočné rychlosti média.

 

Průtokoměry s lopatkovým kolem- výhody a použití 

Zcela zásadním vylepšením je absence jakýchkoli magnetických dílů pro snímání pohybu lopatek, a tedy mnohem delší bezúdržbový provoz. Výhodou je pak i cenová nenáročnost, vyvažující nižší přesnost měřidla zejména při nízkých rychlostech průtoku. Dle provedení vyhodnocovací jednotky může být výstupním signálem impulsní, proudový (4-20mA) nebo hlídač průtoku. Měřič může být vybaven nastavovacím tlačítkem k jednoduché změně impulsní konstanty, úrovně průtoku pro 20mA (4mA odpovídají vždy průtoku 0l/min.) nebo spínací rychlosti proudění pro hlídač průtoku.

Průtokoměry s oválnými koly
Průtokoměry s oválnými koly
Měřič průtoku s oválnými koly

Konstrukce těchto průtokoměrů je založena na principu dvou oválných rotorů, které se při proudění kapaliny měřičem otáčejí. Magnety umístěné v rotorech přenášejí každou otáčku na vyhodnocovací jednotku a následně na samotný Reed kontakt nebo Hall efekt výstup (případně jiný dle typu vyhodnocovací jednotky a jejích výstupů). Vyznačují se vysokou opakovatelností a přesností v širokém rozsahu viskozity kapalin a průtočných rychlostí, které není ovlivněno pulsujícím průtokem, vodivostí či viskozitou.

 

Průtokoměry s oválnými koly- výhody a použití

Nízká tlaková ztráta a vysoké hodnoty jmenovitého tlaku značí, že průtokoměry společnosti MAGNAUGHT jsou vhodné jak pro samotížné zařízení, kde díky jedinečné konstrukci rotorů způsobuje jen minimální tlakové ztráty, tak i zařízení používající čerpadla. Díky svému provedení nevyžadují rovné potrubí před či za měřidlem nebo jiné podmínky nasazení. Vyznačují se velmi jednoduchým servisem, a to výměnou poškozených dílů přímo na místě. Ke všem měřidlům jsou k dispozici různé displejové jednotky s výstupy dle požadavků zákazníka. Tyto průtokoměry se vyrábějí v různém provedení dle určení pro různé druhy média čemuž odpovídá i materiálové provedení daného typu průtokoměru.

TRX-TRZ

Měřič průtoku TRX / TRZ
Galerie
Video
Fotografie
Naše produkty

Jsme česká firma, která se zabývá především výrobou průtokoměrů. Kořeny naší společnosti sahají až do roku 1987, kdy vznikla speciální skupina pod bytovým družstvem zabývající se vývojem měřičů tepla pro bytový fond. V průběhu doby jsme začali vyrábět rovněž hlídače průtoku, měřiče tepla a dávkovače. Od vzniku společnosti jsme své produkty výrazně inovovali a začali jsme obchodovat se zahraničním trhem.

Mezi produkty společnosti COMAC CAL s.r.o. patří široké portfolio výrobků od jednoduchého zákaznického sensoru až po složitější vysoce inteligentní systémy přesného dávkování. Vyvíjíme a vyrábíme měřící a senzorovou techniku, pomocí které pomáháme našim klientům dosáhnout úspornější a efektivnější výroby. V rámci řešení specifických problémů zákazníků jsou naše výrobky zařazeny do jednotlivých produktových řad dle řešení, které nabízejí. Jedná se o sestavy měřiče tepla, průtokoměry, hlídače průtoku a proudění, tlakové snímače, hladinové snímače, teploměry a sdružené sensory. Tyto produkty je pak možno dle požadavků klienta přizpůsobit pro maximální funkcionalitu celého systému.

 

Návrh, instalace a průběžné kontroly

K těmto produktům samozřejmě patří odborná pomoc již při samotném návrhu technologie, instalaci a v neposlední řadě průběžných kontrolách stavu měřiče či sensoru. I k těmto účelům nám slouží vlastní autorizované metrologické kalibrační středisko. Díky němu jsme schopni pomoci zákazníkovi v řešení nejrůznějších problémů včetně konzultací a kontroly správnosti měření. Disponujeme vlastním vývojovým centrem. Naše vývojové centrum je schopno nabídnout řešení pro zákazníka ušité přímo na míru. Účelem je, aby plně odpovídalo jeho požadavkům a to v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

 

Máte zájem o naše produkty?

Neváhejte nás kontaktovat v sekci Kontakt. Zde najdete kontaktní údaje, nebo nám můžete napsat dotaz přes kontaktní formulář.

Ostatní produkty
Hlídače průtoku
Dávkovače
Měřiče tepla