Fakturační měřič průtoku FLOW 38 MID

Certifikovaný indukční průtokoměr FLOW 38 MID slouží především pro obchodní měření dodaného množství vody. Vyznačuje se vysokou provozní spolehlivostí, přesností a stálostí metrologických parametrů.

 

Klíčové technické vlastnosti

Průtokoměr nabízí širokou škálu výstupů a komunikací pro připojení do různých řídících systémů. Zákazník tak má k dispozici dva impulsní výstupy (max. 400 Hz), popřípadě proudový výstup 4÷20 mA se sledováním okamžitého průtoku. Dále zařízení nabízí komunikaci M-BUS nebo RS485 s protokoly M-BUS, MODBUS. Dvouřádkový LCD displej zobrazuje mimo jiné okamžitý průtok, protečený objem, zpětný objem, uživatelsky nulovatelné počítadlo objemu, datum, čas a v případě poruchy i její popis.

Flexibilitu použití zajišťuje hned několik druhů výstelek, a to tvrdá či měkká pryž, pryž s atestem na pitnou vodu a fluoroplast (PTFE, ETFE či PFA).

 

Uplatnění měřiče v průmyslu

Indukční průtokoměr FLOW 38 MID nachází díky své certifikaci uplatnění především jako obchodní měřidlo spotřebovaného množství vody. Slouží pro použití jak ve vodárenství např. v čističkách odpadních vod nebo v kanalizačních sítích, tak i v průmyslových rozvodech užitkové vody apod.

 

Fakturační měřič průtoku FLOW 38 MID a jeho hlavní přednosti

  • certifikát EU přezkoušení typu č. TCM 142/18 – 5561
  • vysoká přesnost měření v celém rozsahu průtoku
  • dlouhodobá stálost metrologických parametrů
  • dálkový i lokální odečet veškerých dat
  • jednoduchá a bezproblémová obsluha a údržba
  • neobsahuje žádné pohyblivé části
  • vysoká odolnost proti abrazi
  • nezpůsobuje tlakové ztráty
  • možnost přenosu dat pomoci GSM
Fotogalerie produktu