MĚŘIČE TEPLA

Měřiče tepla se skládají z průtokoměrného senzoru a páru teploměrů (pro přívodní a zpáteční potrubí). Pokud se užívá měření pro interní účely (jako je například kontrolní měření či součtové měření), není potřeba certifikovaného (stanoveného) měřidla.

Pokud ovšem bude měřič sloužit k fakturaci spotřebované energie nebo protečeného média, musí být použito měřidlo certifikované ČMI (Český metrologický institut) k fakturačnímu styku dle platné legislativy, anebo se musí smluvní strany vzájemně dohodnout o účtování dle nestanoveného měřidla.

Indukční měřiče tepla

Fakturační měření znamená, že je certifikované orgánem ČMI a disponuje schválením typu, díky čemuž může sloužit jako podklad fakturace dodavatele za spotřebovanou energii odběrateli. Takovýto měřič má 2 teploměry, průtokoměr a vyhodnocovací jednotku, která počítá spotřebovanou energii dle rozdílu teplot a průtoku. Pro měření teploty se nejčastěji používají odporové párované teploměry PT500 ve čtyřvodičovém provedení.

Výhody a použití

Průtokoměr je v našem případě indukční senzor. Jeho výhodou je mimo jiné možnost použití na vyšší teplotu, případně pro větší průtoky či tlaky. Tyto senzory jsou vysoce odolné a uzpůsobené pro průmyslové použití. Toho se s výhodou využívá při nasazení například na paty domu, ve výměníkových stanicích, přímo v tepelných zdrojích, ale i při měření chladu.