FAKTURAČNÍ MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA CALOR 38

Již brzy spustíme do prodeje fakturační měřič tepla s displejovou zobrazovací jednotkou CALOR 38, který disponuje MID certifikátem platným v celé Evropské unii. Indukční měřič tepla je určen pro měření dodávaného tepla teplonosným médiem, např. do předávacích stanic, průmyslových nebo obytných objektů, do individuální bytové zástavby anebo pro různé technologické procesy a provozy, mimo jiné, i pro měření chladu. Calor 38 nahradí stávající Calor 40.